Belknapchiton alveolus har en avlang, smal kroppsform med en smal kapperand.

Belknapchiton alveolus er en dypvannsart som kun finnes dypere enn 100 meter. Den har en smal, avlang kroppsform og et jevnt, ensartet dekke av granuler på skallplatene.

Kjennetegn

Belknapchiton alveolus kan bli opptil 3 cm lang, og i sjeldne tilfeller opp til 4 cm. Kroppen er smal og avlang, og mer en dobbelt så lang som bred. Skallplatene er buede, og sidene er konvekse. Skallplatene har jevn struktur av granuler som er arrangert i quincunx, et mønster hvor fire granuler danner et kvadrat med en femte i midten. Fargen på skallplatene er matt hvit eller gulhvit, og de er ofte dekket med et brunt belegg.

Kapperanden er smal og er dekket av uryddig organiserte små avlange skjell med smale, langsgående striper. Mellom skjellene finnes også tynne, nåleaktige spikler.

Utbredelse

Belknapchiton alveolus finnes i hele Atlanterhavet. Den finnes langs hele Norskekysten.

Levesett

Belknapchiton alveolus finnes på dypt vann. Arten er registrert fra 100 meter til 5000 meters dyp. Den lever på stein, grus og skjell- og korallrester.

Forvekslingsarter

Belknapchiton alveolus kan forveksles med Leptochiton sarsi, men skilles fra denne ved hjelp av mønsteret på skallplatene. Hos Leptochiton sarsi danner granulene som dekker skallplatene rette, langsgående rader på midten av skallplatene.

Kilder

Kaas P (1981). Scandinavian species of Leptochiton Gray, 1847 (Mollusca, Polyplacophora). Sarsia 66: 217–229.

Kaas P og Van Belle RA (1985). Monograph of Living Chitons (Mollusca: Polyplacophora), Volume 1. Order Neoloricata: Lepidopleurina. E. J. Brill, Leiden. 240s.

Kaas P og Van Belle RA (1987). Monograph of living chitons. (Mollusca: Polyplacophora) Volume 3, Ischnochitonidae: Chaetopleurinae, Ischnochitoninae (pars), additions to vols 1 & 2. E. J. Brill / W. Backhuys, Leiden. 302s.