Flekkleddsnegl Callochiton septemvalvis er lett å kjenne igjen på de fire hvite båndene som finnes i hvert hjørne av kapperanden. I skallplatene finnes tallrike små øyne som kan være synlige som små sorte prikker.

Kjennetegn

Callochiton septemvalvis kan bli opptil 2 cm lang. Skallplatene har en svak kjøl på midten og flate sider. De har et lite nebb i bakkant som overlapper skallplaten bak. Skallplatene er glatte og voksaktige. Fargen på både skallplatene og kapperanden er rød eller oransje med fire hvite striper som stråler ut fra hvert hjørne. Hos eldre eksemplarer er det ofte flere striper, som til slutt finnes rundt hele kapperanden, og det kan forekomme noe hvit marmorering på skallplatene. Kapperanden er bred, og dekket av et tett lag med brede nåler som ligger overlappende. Arten har små pigmenterte øyne i skallet som på noen eksemplarer er synlige som sorte prikker langs kantene av de midtre skallplatene.

Større eksemplarer av Callochiton septemvalvis har hvite striper rundt hele kapperanden.

Utbredelse

Callochiton septemvalvis er en sørlig art som finnes langs Norskekysten nord til Nordland. Den finnes i Nordøst-Atlanteren sør til Kanariøyene, i Middelhavet og deler av Rødehavet.

Levesett

Callochiton septemvalvis finnes fra rett under fjæresonen ned til 500 meters dybde, men er mest vanlig på relativt grunt vann. Arten finnes ofte på steiner dekket med skorpeformende røde kalkalger.

Callochiton septemvalvis lever ofte på stein dekket med skorpeformende røde kalkalger.

Forvekslingsarter

Callochiton septemvalvis kan forveksles med Boreochiton ruber, men dekket av brede kalknåler som finnes på kapperanden hos Callochiton septemvalvis skiller den fra alle andre arter i Nord-Europa.

Kilder

Jones AM og Baxter JM (1987). Molluscs: Caudofoveata, Solenogastres, Polyplacophora and Scaphopoda. EJ Brill, for Linnean Society of London and the Estuarine and Brackish-Water Sciences Association. 123s.

Kaas P og Van Belle RA (1985). Monograph of Living Chitons (Mollusca:Polyplacophora), vol. 2, Suborder Ischnochitonina, Ischnochitonidae: Schizoplacinae, Callochitoninae and Lepidochitoninae. EJ Brill, Leiden. 198s.