I 2023 legger Artsdatabanken frem en ny oversikt over fremmede arter i Norge, med vurderinger av den økologisk risikoen disse utgjør. I dette intervjuet kan du høre prosjektleder Olga Hilmo fortelle om Fremmedartslista og hvor arbeidet med den nye lista står nå

Olga Hilmo leder Artsdatabankens arbeid med den nye Fremmedartslista. Med seg på laget har hun medarbeidere i Artsdatabanken, og 57 eksterne eksperter fordelt på 12 ekspertkomiteer. Én komité for hver artsgruppe.

Å risikovurdere fremmede arter er et omfattende arbeid og nå er det ett år siden vi startet - så mange som 2600 arter blir vurdert, sier Hilmo i intervjuet.

Offentlig innsyn i februar 2023

Den nye fremmedartslista vil trolig bli lagt frem rett etter sommeren i 2023. Men før vi kommer så langt, allerede i februar, vil Artsdatabanken åpne for offentlig innsyn i vurderingene som er gjort.

Vi gjør dette for at alle som har relevant, utfyllende informasjon å bidra med får mulighet til å komme med innspill. Slik ønsker vi å gjøre kunnskapen som ligger til grunn for vurderingene så solid som mulig, sier Olga Hilmo.

Se hele intervjuet med Olga Hilmo i videoen øverst på denne siden