Om den etablerer seg her er det ganske kult, ifølge Artsdatabankens direktør. Gullsjakalens vandring over grensene til Norge gjør den nemlig ikke automatisk til en fremmed art. 

Nylig er arten trolig også observert i Troms. Tidligere har det kommet bekreftede observasjoner fra Finnmark.

- Arten har vandret inn på egen hånd, og det er ikke en fremmed art i Europa. Derfor er ikke dette en fremmed art i Norge heller, forteller Bjarte Rambjør Heide som er direktør i Artsdatabanken.

Det som er felles for fremmede arter er at de er "hjulpet" inn til nye land eller områder ved hjelp av mennesker. Bevisst eller ubevisst. I dette tilfellet har ikke det skjedd – den har etter alt vi vet per nå flyttet seg naturlig.

- Hvordan forvaltningen i Norge forholder seg til dette er opp til dem, men den kan altså ikke vurderes som en fremmed art ut fra det vi vet per i dag, fortsetter Heide.

Ganske kult

Så langt er det bekreftede observasjoner av gullsjakal utenfor Lakselv i Finnmark. I den senere tida er det også mye som kan tyde på at det er samme art som er observert i Kåfjord i Troms. Dette kan være streifdyr og så langt har det ikke kommet rapporter som tyder på at arten etablerer seg i Norge.

- Men om den skulle gjøre det, er det den første etableringen av et rovpattedyr som ikke er en fremmed art, på veldig veldig lenge her til lands. Det er ganske kult, avslutter Heide.

Foto: Charles J. Sharp. Lisens: CC BY-SA 4.0. Gullsjakal er utbredt i sørlige deler av Eurasia, fra Italia og østover helt til Thailand. De siste årene kan det synes som om den europeiske delen av bestanden ekspanderer vestover og nordover, og gullsjakal er nå observert i flere land der den tidligere ikke var utbredt.