Et internasjonalt team av forskere har nå utviklet det første systemet for å beskrive og klassifisere alle verdens økosystemer. Artsdatabanken har vært med å utvikle systemet, et arbeid som har tatt mange år.

Økosystemene er hjem for alle planter og dyr på jorda, og leverer økosystemtjenester som er livsviktige for oss mennesker. Samtidig er nesten alle økosystemer berørt av menneskelig aktivitet, og mange står i fare for å bli ødelagt.

Ny typologi for verdens økosystemer

En tverrfaglig gruppe forskere fra flere land, ledet av University of New South Wales (UNSW Sydney), har nå utviklet det første systemet som beskriver og klassifiserer verdens økosystemer i sin helhet - en såkalt global typologi for økosystemer.

Dette er veldig gode nyheter, fordi det representerer et gjennombrudd i arbeidet med å verne om og forvalte naturen globalt og nasjonalt. Med den nye typologien har vi fått en felles plattform som gir oss mulighet til å forstå de store mønstrene i de globale økosystemene, og trendene i hvordan mennesker forandrer disse.

Det vitenskapelige grunnlaget for klassifiseringssystemet systemet ble i går publisert i en artikkel i tidsskriftet Nature. Typologien vil nå bli en faglig standard for International Union for Conservation of Nature (IUCN) sitt arbeid med økosystemer.

Artsdatabanken har bidratt

​Artsdatabanken er en av bidragsyterne til utviklingen av det nye systemet, og medforfatter av artikkelen i Nature. I arbeidet, har vi tatt med oss inn erfaringene fra utviklingen av vårt norske system for klassifisering av naturtyper og økosystemer - Natur i Norge (NiN).

I dette intervjuet forteller Arild Lindgaard, seksjonsleder for kart og naturmangfold i Artsdatabanken, om viktigheten av den nye global typologien for økosystemer, og om Artsdatabankens rolle i arbeidet med denne.

Stortareskog. Foto: Janne K. Gitmark, Norsk institutt for vannforskning. Lisens CC BY 4.0