Naturtyper kan være alt fra ei myr til en motorvei. Noen naturtyper er truet, andre er livsmiljø for arter og viktige for menneskers trivsel.

Natur i Norge

Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. 

Gå til Natur i Norge