I arbeidet med den nye Fremmedartslista 2023 har Artsdatabanken sett over horisonten etter dørstokkarter som må risikovurderes. Dette kan du nå lese en kronikk om i forskning.no 

Artsdatabanken har sett ut over landets grenser og skannet flere tusen arter for om mulig for å finne fremmede arter som på sikt kan komme til å etablere seg i Norge, såkalte dørstokkarter. Vi har også skannet arter i produksjonsarealer i landbruk, skogbruk og hagenæring, og vi har sett inn i vanlige folks akvarier. 

I kronikken "Slik ser vi hvilke fremmede arter som kan true norsk natur i fremtiden" som nå ligger ute på forskning.no kan du lese mer om dette omfattende og interessante arbeidet.