De er sommerfuglenes beskjedne slektninger, og fluefiskernes favoritt. Nå kan du møte enda flere av dem i Artsdatabankens tjeneste Arter på nett.

Foto: Hallvard Elven, Naturhistorisk museum UiO. Lisens: CC BY 4.0

I juni 2021 kunne Artsdatabanken stolt melde at ordenen vårfluer (Trichoptera) var på plass i Arter på nett, med flotte presentasjoner av 53 arter fordelt på 19 familier. Dette kunne kanskje forlede noen til å tro at vårfluepresentasjonene var komplette. Men det er ikke tilfelle - det finnes ikke mindre enn 203 arter vårflue i Norge.

I dag kan vi, igjen med stolthet, meddele at presentasjonene av familien Limnephilidae nå er ferdigstilt og på plass i tjenesten. Det totale antall vårfluepresentasjoner er dermed oppe i 134, og vi er godt over halvveis til målet på 203.

75 nye vårfluearter i Arter på nett

Familien Limnephilidae, som du nå kan lære å kjenne i Arter på nett, er en viktig gjeng!

- Limnephilidae er den mest artsrike vårfluefamilien i Europa. I Norge har vi hele 75 arter, som du nå kan finne i Arter på nett med beskrivelser av kjennetegn og økologi, samt bilder både av preparerte dyr og – for mange av artenes vedkommende – også av levende dyr.

Dette sier forsker Hallvard Elven, ved Naturhistorisk museum, UiO. Han har sammen med Trond Andersen ved Universitetsmuseet i Bergen laget presentasjonene av familien i Arter på nett.

Du kan finne larvene nå

Husene til larvene varierer mye i utseende, avhengig av hvilke byggematerialer arten foretrekker.

Limnephilidene er blant de største vårfluene våre, og de største artene blir over 5 centimeter i vingespenn. Som de fleste andre vårfluer begynner artene i denne familien først å fly litt utpå sommeren eller høsten.

- Navnet vårflue er egentlig nokså misvisende, sier Elven. Sommerfluer eller høstfluer ville nok vært mer korrekt siden nesten ingen av disse dyrene flyr om våren. Men larvene kan du finne hele året, og de er fascinerende vesener som er lette å finne og som jeg anbefaler alle å ta en nærmere kikk på.

Larvene til Limnephilidae kan treffes i alle typer ferskvann, og enkelte arter lever også i brakkvann. Kroppen er lang, myk og sårbar, og derfor bygger alle artene i denne familien seg flyttbare rørformede hus av sandkorn, plantedeler, sneglehus og andre tilgjengelige byggematerialer. Etter hvert som larven vokser, bygger den på huset sitt.

Fluefiskerens favoritter

Halesus tesselatus er en av de største vårflueartene i Norge. Den er utbredt over det meste av landet, og flyr i perioden august til oktober. Dersom H. tesselatus blir skremt, gir den fra seg et illeluktende forsvarsstoff.

Artene i familien Limnephilidae er viktige i økosystemet fordi de bidrar til nedbryting av dødt løv og annet plantemateriale i ferskvann. Mange av artene er også utbredt over store deler av landet, og de kan være svært tallrike når de flyr. Derfor er de en viktig matkilde for ferskvannsfisk. Dette har sportsfiskere lært seg å dra nytte av. Disse artene har stått modell for mang en fiskeflue. Limnephilidene er også sterke flygere som ofte kan treffes langt fra vann, og mange av artene tiltrekkes av kunstig belysning om natta og kan av og til sitte tett rundt utelamper.

Flere vårfluefamilier kommer

Det finnes en god plan med tidslinje for å komme i mål med å lage presentasjoner av alle vårfluene i Norge – men det vil ta noen år.

- Ja det gjenstår fortsatt en del arbeid før alle vårfluefamiliene er på plass i Artsdatabankens tjeneste, sier Hallvard Elven. Faktisk mangler det syv familier med til sammen 69 arter. Neste gruppe ut blir de «langhornede» vårfluene som utgjør familien Leptoceridae, avslutter Elven.