Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • NT-0 Normal næringstilførsel
  NT-a Litt næringstilførsels-tillegg
  NT-b Betydelig næringstilførselstillegg
  NT-¤ Stort næringstilførselstillegg
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet