En ny fremmedartsliste er på trappene høsten 2023. Nesten 2500 fremmede arter er risikovurdert! 

 

Fremmedartslista som legges frem i høsten 2023 vil det være den fjerde oversikten over fremmede arter Artsdatabanken har laget. Listen vil bli publisert i august, under Arendalsuka. Forrige liste, som fortsatt er gjeldende, ble lagt frem i 2018. 

Flere dørstokkarter enn tidligere skal risikovurderes

Hvithalehjort Odocoileus virginianus er en av de nye dørstokkartene som skal vurderes i 2022. Arten er ikke rapportert fra Norge, men er tallrik i Finland der antall dyr har økt betydelig etter at arten ble satt ut i 1934. Hvithalehjort kommer opprinnelig fra Nord Amerika.

I Fremmedartslista 2023 vil nærmere 2 500 arter være vurdert med tanke på hvilken økologisk risiko de utgjør i norsk natur. Selv om karplantene dominerer på lista, risikovurderes også et stort antall insekter, sopper, fugler og fisker for å nevne noen av artsgruppene.

Mange av de fremmede artene har allerede spredt seg ut i naturen, mens andre fortsatt er såkalte dørstokkarter. Dørstokkarter er arter som ennå ikke reproduserer selvstendig i Norge, men som antas å kunne gjøre det innen 50 år. De fleste dørstokkartene finnes ikke i Norge enda, eller de finnes kun innendørs eller kun i sitt eget produksjonsareal utendørs.

I arbeidet med Fremmedartslista 2023 går vi grundigere til verks enn tidligere år for å identifisere og risikovurdere dørstokkarter. Godt over 800 nye dørstokkarter blir vurdert i denne runden, mot 319 arter i 2018.

Ikke alle fremmede arter utgjør en risiko. Den fargerike manarinanda, som opprinnelig hører hjemme i Øst-Asia, er i Fremmedartslista 2018 vurdert til kategorien Ingen kjent risiko NK. Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.