Artsdatabanken la i dag kl. 10.00 frem en ny og oppdatert Norsk rødliste for arter. Lista bygger på rødlistevurdering av i alt 23 405 artene. 

Her kan du ta den nye Rødlista i nærmere øyesyn: https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

Lanseringskonferansen, som skjer nå, strømmes - som betyr at du kan se det hele på nett. Mange og interessante foredrag av noen av våre beste eksperter på artsmangfoldet i Norge. Lenke til livesending: http://artsdatabanken.norskstream.online/