For de minste – eller for deg?

 1. Isbjørn er større enn brunbjørn
 2. Brunbjørn er det største rovdyret på fastlandet
 3. Isbjørn er det største landlevende rovpattedyret i verden
 4. De fire hjortedyrartene i Norge er elg, hjort, rådyr og rein
 5. En edderkopp kan ha fra null til åtte øyne
 6. Insekter. Det er funnet over en million insektarter, men det er muligens ti ganger så mange.
 7. Puppe
 8. Pollen 
 9. Å være åtseletere betyr at man ikke dreper maten selv, men spiser døde dyr man finner

Dette klarer du kanskje?

 1. Rein er det norske navnet på Rangifer tarandus
 2. Gulvier finnes ikke (i alle fall ikke i Norge)
 3. De fleste flerbørstemark lever i det marine miljø/i havet
 4. De fleste arter av soppmygg har larver som lever og utvikler seg i sopp.
 5. Voksne vårfluer spiser lite om noe, kanskje litt nektar av og til.
 6. Gullsjakal ble observert utenfor Lakselv i juli 2020
 7. Sommereik var arten vi sjekket flest ganger i Artsoraklet i 2020?
 8. Sveinung Rotevatn er Klima- og miljøminister
 9. Torsk heter dorski på nordsamisk
 10. Grisetangdokke smaker som trøffel
 11. I norske farvann er det 12 måkearter. Dette er fiskemåke, sildemåke, hettemåke, gråmåke, svartbak, polarmåke, sabinemåke, ismåke, krykje og grønnlandsmåke. De to siste er makrellterne og rødnebbterne, som også hører til i måkefamilien.
 12. Det er funnet 50 arter sjøstjerne i Norge.  
 13. Kutlinger er en fiskefamilie som har 13 ulike arter (i Norge)  
 14. Norsk navn på orden Coleptera er biller.
 15. Mørk jordhumle kan fly med en fart på 15 km/t  
 16. Isbjørn, brunbjørn, gaupe, ulv, rødrev, fjellrev, mårhund, jerv, grevling, oter, ilder, mink, mårrøyskattsnømus.
 17. Nei, skjeggkre tilhører orden børstehaler Zygentoma som er primært vingeløse.
 18. Ca 2 millioner observasjoner rapporteres i Artsobservasjoner hvert år.

Er du en artsekspert?

Spørsmål fra Arter på nett

 1. Hvor lenge ruger toppdykkeren på eggene sine? Toppdykkeren ruger i 25–31 dager 
 2. Hvor mange arter gulløyer finnes i Norge? Det finnes ca. 19 arter gulløyer her i landet
 3. Hva heter vår minste alkefugl? Alkekonge 
 4. Hvorfor har soppen på bildet fått navnet blodhette? Den heter blodhette fordi den har blodrød melkesaft om du kutter i den.
 5. Hva er en gallveps? Gallveps legger eggene sine i plantedeler på ulike trær, busker eller urter og gjør at planten får en unaturlig vekst rundt stedet der larven vokser. 
 6. Hvilken farge har blomstene til snøsøte Gentiana nivalis? Snøsøte har blå blomster
 7. Hvor stor blir en sebrahopper Salticus scenicus? Sebrahopperen blir  5–8 mm stor 
 8. Hva puster edderkoppene med? Edderkopper puster ved såkalte boklunger, det vil si en mengde tynne blodfylte blader som bades i luft.
 9. Hva heter ulkekutling Lebetus scorpioides på tysk? Skorpiongrundel 
 10. Hva er yndlingsmaten til vår vanligste sjøstjerne, vanlig korstroll? Korstrollet er veldig glad i blåskjell, men spiser også snegler, krepsdyr (isopoder), fisk og andre sjøstjerner. 
 11. Hvor gamle pleier gauper å bli? Gauper blir i naturen vanligvis fire-fem år 
 12. Hvilken art er verdens minste rovdyr? Snømus 
 13. Torvmosearten Sphagnum divinum fikk for ikke lenge siden norsk navn bestemt av lyttere av et program på NRK P2. Hva er det norske navnet? Lytterne til Abels tårn bestemte at den skulle hete abelstorvmose
 14. Finnes det svamper i ferskvann? Ja, i Norge har vi fem arter 
 15. Hva heter den største vepsearten vi har i Norge? Geithams