Tradisjonen tro stiller vi også i år med påskenøtter. Bruk ferien til å sjekke kunnskapene dine, og kanskje lærer du også noe du ikke visste fra før. Svarer du på premienøtta kan du bli med i trekningen av flotte premier!

Premienøtt

I følge bibelen ble Jesus arrestert av romerne natt til langfredag, i Getsemanehagen i Jerusalem. Denne parken lå på toppen av Oljeberget, som har fått navnet etter oliventrærne som vokste der. Noen av trærne som levde på Jesu tid antas å være der fremdeles. Vi skal frem til en norsk art som tilhører oliventrefamilien Oleaceae. Arten har et stort utbredelsesområde og er et av de dominerende treslagene i flere typer edellauvskog og sumpskog i Norge. I 2008 ble det påvist en sykdom forårsaket av en introdusert asiatisk sopp på disse trærne. Soppen sprer seg raskt og gjør at man forventer en kraftig reduksjon i antallet de neste 100 årene. Arten har derfor fått en oppgradering fra sårbar (VU) til sterkt truet (EN) i foreløpig vurdering i Norsk rødliste for arter 2021.

 

Konkurransen er nå over.

 

Under finner du flere påskenøtter, så du kan teste naturkunnskapene dine! Disse spørsmålene gir ingen premie, men klarer du dem har du all grunn til å være fornøyd med deg selv. Og det er jo premie så god som noen! Fasiten finner du nederst på siden.

For de minste – eller for deg?

 1. Hvem er størst av isbjørnen og brunbjørnen?
 2. Hva er det største rovdyret på det norske fastlandet? 
 3. Hva er verdens største landlevende rovpattedyr?
 4. Hva heter de fire pattedyrene som tilhører hjortefamilien i Norge?
 5. Hvor mange øyne kan en edderkopp ha?
 6. I hvilken dyregruppe finnes det flest arter på jorda?
 7. Hva kalles stadiet sommerfuglene er i mellom larvestadiet og voksenstadiet?
 8. Hva er et annet ord for blomsterstøv?
 9. Hva vil det si å være åtseleter?

Dette klarer du kanskje?

 1. Hva er det norske navnet på Rangifer tarandus?
 2. Hvilken av disse vier-artene finnes ikke i Norge: blåvier, gulvier, bleikvier eller grønvier?
 3. I hva slags naturtype lever de aller fleste flerbørstemarkene?
 4. Hvorfor har myggfamilien Mycetophilidae fått navnet soppmygg?
 5. Hva spiser voksne vårfluer?
 6. I februar i år ble det bekreftet at en ny art er observert i Norge, nærmere bestemt utenfor Lakselv i Finnmark. Hvilken art?
 7. Artsorakelet, appen som kan gjenkjenne en art ved hjelp av bilder, slo godt an blant mange tusen nordmenn i 2020. Hvilke av disse artene sjekket vi mest i 2020?
     ​a) sommereik, b) korstroll, c) østerstyv eller d) isbjørn
 8. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for blant andre Artsdatabanken. Hva heter statsråden for det departementet?
 9. Hva er torsk på nordsamisk?
     a) gaddus, b) morhua, c) dorski eller d) kabeljau
 10. Hvilken art i havet er sagt å smake som trøffel?
     a) sauetang, b) blæretang, c) grisetangdokke eller d) avbitertang
 11. Hvor mange arter tilhørende måkefamilien finnes i Norge, nordområdene inkludert?
 12. Hvor mange arter av sjøstjerner er registrert i Norge.
 13. Hva er en kutling?
 14. Hva slags orden under insekter er Coleoptera?
 15. Hvor raskt kan en mørk jordhumle fly?
     a) 5-6 km/t,  b) 8–10km/t, c) opptil 15 km/t, d) Det har aldri blitt målt
 16. I Norge finnes det 15 rovpattedyr. Kan du nevne alle sammen?
 17. Har skjeggkre vinger?
 18. Hvor mange observasjoner rapporteres i Artsobservasjoner hvert år?

Er du en artsekspert?

Du finner svar på disse spørsmålene i Arter på nett

 1. Hvor lenge ruger toppdykkeren på eggene sine?
 2. Hvor mange arter gulløyer finnes i Norge?
 3. Hva heter vår minste alkefugl?
 4. Hvorfor har soppen på bildet fått navnet blodhette?
 5. Hva er en gallveps?
 6. Hvilken farge har blomstene til snøsøte Gentiana nivalis?
 7. Hvor stor blir en sebrahopper Salticus scenicus?
 8. Hva puster edderkoppene med?
 9. Hva heter ulkekutling Lebetus scorpioides på tysk?
 10. Hva er yndlingsmaten til vår vanligste sjøstjerne, korstrollet?
 11. Hvor gamle pleier gauper å bli?
 12. Hvilken art er verdens minste rovdyr?
 13. Torvmosearten Sphagnum divinum fikk sitt norske navn bestemt av lyttere av et program på NRK P2. Hva er det norske navnet?
 14. Finnes det svamper i ferskvann?
 15. Hva heter den største vepsearten vi har i Norge?

Se fasit

Fasit påskenøtter