Det finnes bare én art globalt i denne slekta, kadavermose Aplodon wormskioldii. Denne arten vokser, som navnet hentyder, på døde dyr. Sammen med flere nærstående slekter skiller kadavermose ut duftstoffer som tiltrekker fluer som hjelper til med spredningen av sporer. Dette er en god strategi siden egnet substrat forekommer flekkvis i landskapet og fluene bidrar til retningsbestemt spredning.