Stakemose er den eneste arten i denne slekta både i Norge og globalt. Stakemose ligner mye på enkelte av artene i svanemoseslekta Meesia, men sistnevnte slekt har mindre celler med kvadratisk til rektangulær form, ikke store sekskantene celler slik som hos stakemose Amblyodon