Bjarte Rambjør Heide er i dag ansatt i Miljødirektoratet. 11 personer søkte stillingen som leder for Artsdatabankens 34 ansatte med hovedkontor i Trondheim. 

Direktøren ansettes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Artsdatabankens styre. Direktøren ansettes på åremål, jf. forskrift til lov om statens ansatte mv. § 6. Den nye direktøren starter i jobben 1.1.2021.

Bakgrunn 

Heide kommer fra stilling som seksjonsleder i Miljødiektoratet.

Heide er 46 år og har siden 2007 og frem til i dag jobbet i Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning). Fra 2007 til 2014 som rådgiver og seniorrådgiver med forvaltning av genmodifiserte organismer (GMO). Fra 2014 til 2015 var Heide leder for teknisk støtteenhet i Det internasjonale naturpanelet (IPBES). Fra 2016 har han vært seksjonsleder med ansvar for en rekke tema som fremmede organismer, truede arter, genmodifiserte organismer, genetiske ressurser, hovedøkosystem skog, sammenheng klimanaturmangfold med mer.

Heide er utdannet Cand. scient. ved Norges Landbrukshøgskole, naturvitenskapelige fag. Forut for dette gikk han på Høgskolen i Hedmark og var Høgskolekandidat i bioteknologi.

– Rett person til jobben 

Søknadsfristen gikk ut 30. august. Styrets ansettelsesgruppe har bestått av styreleder Bror Yngve Rahm, nestleder Vigdis Vandvik og ansatterepresentant Snorre Henriksen.

- Vi er veldig fornøyd med at vi fikk mange gode søkere til denne stillingen og er trygge på at Heide er rett person til jobben. Vi ser frem til et godt samarbeid med Heide og ønsker ham lykke til med å videreutvikle landets kunnskapsbank for naturmangfold, sier styreleder Bror Yngve Rahm.

For pressehenvendelser - ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Artsdatabanken.