Det er nå ledig stilling som direktør i Artsdatabanken. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for ytterligere én periode. 

Direktørens hovedoppgave er å styrke og videreutvikle Artsdatabankens rolle som en uavhengig og objektiv kunnskapsleverandør om norsk natur. I tillegg skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging mot relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans. Direktøren har også det overordnede ansvaret for å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i Artsdatabanken.

Les hele utlysningsteksten på Finn.no