Er du i beit for gode spørsmål til quiz'en? Artsdatabanken kan hjelpe deg! I hvilken dyregruppe finner du spraglehopper, urskogkamfot og drøvelmosemattevever? Det er nok ikke mange som kan svare på det, for dette er rykende ferske navn på edderkopper i Norge.

Stor elvebreddedderkopp Arctosa cinerea. Dette er en av de største edderkoppene i Norge, og arten lever på sand- og grusdekte elvebredder.

Edderkoppekspertene Sandra Åström (Norsk institutt for naturforskning) og Harald Løvbrekke har i samarbeid med Artsdatabanken gjort ferdig et stort arbeid med å utarbeide norske navn til alle edderkopper i landet vårt, såkalte populærnavn. Alle de 630 artene i Norge har nå fått populærnavn. Og det har ikke vært en liten jobb!

- Å ha norske navn på arter øker interessen og engasjementet rundt en artsgruppe, ettersom artene oppleves som mer tilgjengelige når de har navn det er mulig å forstå og huske.

Dette sier Tiril Myhre Pedersen, som er taksonom i Artsdatabanken. Hun har jobbet sammen med edderkoppekspertene for å få på plass navnene i Artsdatabankens navnedatabase.

Navnedugnad

Dette er triangelmattevever Linyphia triangularis. Drøvelmosemattevever er i samme familie (mattevevere og dvergedderkopper), men som navnet tilsier lever den blant mose.

Arbeidet med edderkoppnavn startet egentlig allerede i 2010, da araknolog Kjetil Åkra, ved Midt-Troms Museum, og forumet Edderkoppkroken foreslo navn på mange arter.

- Det er deres navneliste vi har basert oss på og utviklet videre. Det var et veldig viktig arbeid som ble gjort den gangen, sier Sandra Åström.

Det har vært en utfordrende prosess å komme fram til gode navn på alle edderkoppene. Harald Løvbrekke nevner spesielt familien Linyphiidae (mattevevere og dvergedderkopper) hvor alle de 270 artene er små, nesten identiske, og til og med har samme farge. Da må man vurdere alle sider ved edderkoppenes biologi og økologi for å finne passende navn.

Kroppsdeler og naturtyper inspirerer

Dovregubbedderkopp, brilleedderkopp og stautskalleedderkopp. Det er lett å se for seg en edderkopp som lever på Dovre, en edderkopp med ringer rundt øynene og en edderkopp med kraftig hode.

- Et godt navn skal på et eller annet vis ha tilknytning til arten, og vi har ofte brukt naturtypen edderkoppen lever i eller formen til en kroppsdel for å lage navn, sier Harald, og fortsetter

- Stautskalleedderkopp Pelecopsis elongata, har for eksempel en høyreist skalleformet frampart på forkroppen, som gir den en staut holdning. En del av Tenuiphantes nigriventris' genitalier ser ut som en drøvel, så den arten fikk navnet drøvelmosemattevever. Zornella cultrigera lever i trolske høyfjellsområder, og fikk derfor navnet dovregubbedderkopp.

Hjelp fra barnebarna

Lappkamfot Ohlertidion ohlerti er i samme familie (Theridiidae) som urskogkamfot. Lappkamfot het tidligere lappkamfotedderkopp, men har fått kortere navn for enkelhetens skyld.

Av og til trenger man litt ekstra kreativitet, og da er det bra at neste generasjon edderkoppinteresserte bidrar til navnsettingen, kan Harald fortelle.

- En gang jeg satt barnevakt hos mine barnebarn, hadde jeg tatt med noen illustrasjoner av edderkopper som manglet navn. Der fikk jeg noen gode forslag, blant annet pipehodeedderkopp!

Pipehodeedderkopp Walckenaeria unicornis er altså et navn som må krediteres Haralds barnebarn. I tilfellet pipehodeedderkopp hadde det nok vært rart å kalle arten bare «pipehode», men for andre grupper edderkopper har det vært mulig å sløyfe endelsen «-edderkopper» i navnet. Dette gjør det kortere og enklere, sier Harald. For eksempel er urskogkamfot mer elegant, og vel så beskrivende som urskogkamfotedderkopp.

Urskogkamfot Canalidion montanum og alle de andre edderkoppnavnene er allerede lagt til i tjenestene til Artsdatabanken. Dermed kan du nå forholde deg også til norske navn på disse interessante dyrene!