Artsdatabanken reviderer jamleg oversikta over framande artar i Noreg. Den siste blei lagt fram i juni 2018 i form av ein database det kan søkjast i. Nå ligg det óg føre ein PDF-versjon av Framandartslista.

Framandartslista 2018 inneheld informasjon om kva framande artar som finst, og kva økologisk risiko desse utgjer. I tillegg er dørstokkartar, framande artar som kan kome til å etablere seg i landet dei neste 50 åra, óg med i oversikta.

Av kapasitetsomsyn vart Framandartslista 2018 berre publisert på nett, i form av ein database der brukarane våre kan søkje informasjon om artar. I ettertid har Artsdatabanken fått mange meldingar frå folk som saknar ei fysisk utgåve av oversikta. Dette har me no teke konsekvensane av, og laga ein PDF-versjon av Framandartslista 2018.

I PDF-versjonen er all essensiell informasjon samla. Den er kjekk å ha på skrivebordet, kan takast med på feltarbeid, på tur eller til hytta. Kanskje oppdagar du artar i nærområdet ditt som er på Framandartslista? Skriv ut heile publikasjonen, eller berre dei delane du treng mest.

Kontaktpersonar:

Olga Hilmo

Epost: olga.hilmo@artsdatabanken.no
Mobil:  992 94 563

Siri Hånes Langen

E-post: siri.langen@artsdatabanken.no
Mobil: 413 85 520