Det planlagte NiN-kurset i Oslo 17. og 18. mars ble avlyst som fysisk arrangement, men vi legger ut videoforedrag som du kan se når det passer deg!

Artsdatabankens type og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN), skal legges til grunn for offentlig finansiert naturkartlegging. Dette kurset vil gi deg en innføring i hva NiN er, det vitenskapelige grunnlaget og hvordan det kan brukes! Kurset avholdes normalt en gang i året, men årets kurs blir på grunn av smitteverntiltak knytta til COVID-19 ikke gjennomført i tradisjonell form. Alle planlagte foredrag blir lagt ut som videforedrag, så alle som ønsker kan få kompetanspåfyll via internett!

Kurset er godt egnet som en fyldig introduksjon for alle som jobber med både innsamling/registrering og bruk av naturdata; både innen forskning, overvåkning og forvalting.

Kurset arrangeres av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Artsdatabanken.

Pute av fjellpryd Diapensia lapponica, en art som har sin hovedforekomst på deflasjonsutsatte rabber.