Årets NiN-kurs i Oslo ble avlyst som fysisk arrangement, men på denne siden finner du screenscaster med alle temaene. Noe er gjenbruk av foredrag fra tidligere kurs, og noe er nye tema. 

Dag 1

Dag 2