NiN-kurset i Oslo våren 2020 ble avlyst som fysisk arrangement, men på denne siden finner du screenscaster med alle temaene. Noe er gjenbruk av foredrag fra tidligere kurs, og noe er nye tema. 

Dag 1

Dag 2