Fremmede arter har stort fokus både i Norge og internasjonalt. Under finner du lenker til ekstern informasjon som er relatert til Fremmedartslista 2018.

Flere artikler fra ulike forskningsmiljøer bygger på Fremmedartslista. Noen omhandler metodene som er brukt i risikovurderingene, andre om resultatene. Her er en oversikt: 

Fremmede insekter. Hvem er de, hvor er de og hvorfor utgjør de en økologisk risiko? (Insekt-Nytt 2019 43)

Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota (Biological Invasions)

Generic ecological impact assessment of alien species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway (Biological Invasions)

Consistency of impact assessment protocols for non-native species (NeoBiota)

 

Annen ekstern informasjon relatert til Fremmedartslista:

Forskrift om fremmede organismer (i dette dokumentet ligger også forbudslista)

IUCN’s liste over de 100 verste (PDF-format)

Miljødirektoratets nettsider om fremmede arter