Nye arter for Norge i forskjellige vepsefamilier
  Nye arter for Norge
Plantevepser Symphyta  
Barvepser Diprionidae 1
Bladvepser Tenthredinidae 45
Stilkvepser Apocrita  
Gravebier Andrenidae 1
Aphelinidae 17
Langtungebier Apidae 5
Flathodevepser Bethylidae 2
Braconidae 115
Ceraphronidae 2
Gullvepser Chrysididae 12
Korttungebier Colletidae 2
Gravevepser Crabronidae 9
Gallvepser Cynipidae 22
Diapriidae 4
Klovepser Dryinidae 13
Encyrtidae 121
Eulophidae 19
Glattvepser Figitidae 45
Maur Formicidae 8
Markbier Halictidae 1
Heloridae 2
Praktvepser Ichneumonidae 103
Buksamlerbier Megachilidae 1
Dvergvepser Mymaridae 30
Ormyridae 1
Kulevepser Perilampidae 3
Platygasteridae 1
Veivepser Pompilidae 1
Proctotrupidae 22
Pteromalidae 40
Scelionidae 4
Signiphoridae 1
Torymidae 5