Nye arter for Norge i forskjellige grupper terrestriske invertebrater
Artsgruppe Nye arter for Norge
Biller Coleoptera  
Trebukker Cerambycidae 1
Bladbiller Chrysomelidae 2
Marihøner Coccinellidae 1
Fuktbiller Cryptophagidae 1
Snutebiller Curculionidae 5
Stumpbiller Histeridae 1
Vannkjær Hydrophilidae 1
Glattbiller Phalacridae 1
Kortvinger Staphylinidae 3
Nebbmunner Hemiptera  
Bladlus Aphididae 4
Stylteteger Berytinidae 1
Bladsikader Cicadellidae 5
Sporesikader Delphacidae 6
Bladteger Miridae 2
Breiteger Pentatomidae 1
Støvlus Psocoptera 1
Vårfluer Trichoptera 1
Edderkopper Araneae  
Ullspinneedderkopper Dictynidae 1
Mattevevere og dvergedderkopper Linyphiidae 10
Hoppeedderkopper Salticidae 1
Kamfotedderkopper Theridiidae 4
Strålenettedderkopper Theridiosomatidae 1
Midd Acari  
Mesostigmata 9
Sarcoptiformes - Hornmidd Oribatida 18
Fåfotinger Pauropoda 1
Spretthaler Collembola  
Entomobryidae 1
Hypogastruridae 5
Isotomidae 5
Neanuridae 1
Odontellidae 2
Onychiuridae 3
Sminthurididae 1