Artsdatabanken står bak utvikling av metoden som brukes i risikovurdering av fremmede arter.

Figuren viser flyten i arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter. Arbeidet utføres av flere ekspertkomitéer som er spesialister på hver sine artsgrupper. Ekspertene gjør en revisjon av tidligere vurderte arter, samt en gjennom av arter som ikke er vurdert tidligere. Fremmede arter som faller utenfor avgrensningene, jfr. retningslinjene, blir ikke risikovurdert og settes til NR (ikke risikovurdert). Arter som skal risikovurderes blir testet mot ni ulike kriterier (A-I). Utfallet av denne vurderingen bestemmer artens risikokategori. Etter kvalitetssikring av vurderingene åpner Artsdatabanken for offentlig innsyn i foreløpige resultater før endelig resultat publiseres.