Graf_alle_arter

Tabell_alle_arter2
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Søylene viser antall nye arter for Norge som er funnet gjennom Artsprosjektet. En del av disse artene har aldri før blitt beskrevet vitenskapelig, og rakk ikke å få et vitenskapelig navn før prosjektperioden til de respektive artsprosjektene tok slutt. Disse vises som den grønne søylen med tall inne i den blå. Resten av artene som er nye for Norge var tidligere kjent fra andre land, og dermed beskrevet vitenskapelig.

Trykk på søylene for mer detaljer om nye arter for Norge på lavere taksonomiske nivå.

Filliste