Graf_div_tovinger

Tabell_klegg_sviknott_stankelbein2
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Klegg, sviknott og småstankelbein er ikke nødvendigvis nærmere i slekt enn de andre familiene av tovinger nevnt her, men ettersom det er grupper med nye arter fra få familier er det hensiksmessig å framstille dem sammen. 

Trykk på artsgruppene for å lese mer om dem. Trykk på lenken under for å finne en tabell med tallene i figuren.

Filliste