natursystem i naturmangfoldfiguren

Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Naturssystem er et av de primære naturmangfoldnivåene i NiN, og beskriver økosystemer.

Filliste