Sumplundmose er en vanlig art som vokser i våte eller fuktige miljøer der vann er i bevegelse. Den er vanlig i hele landet og kjennetegnes av sine lyse skuddspisser og ovalt triangulære blad med nokså kort spiss.

Kjennetegn

Sumplundmose vokser i grønne til gulgrøne krypende matter eller i opprette bestand. Skuddspissene er ofte påfallende lyse i fargen. Skuddene er 3–12 cm lange med uregelmessig forgreining. Stengelbladene er skrått utstående, litt skålformet, rake eller svakt bøyde. Bladene er ovalt triangulære og smalner fra rett ovenfor basis av bladet gradvis av mot en tydelig, men ofte kort spiss. Bladene har som oftest lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 50–75 % opp i bladet. Bladkanten er for det meste tydelig tannet, mest tydelig hos greinbladene. Cellene er 8–12 x 70–168 µm. Hjørnecellegruppene er skarpt avgrenset fra andre bladceller og løper ikke opp langs bladkanten. De består av rektangulære, oppsvulmete og ofte fargeløse celler. Kapselskaftet har knudrete overflate.

Økologi

Arten vokser på våte eller fuktige steder der kildevann kommer frem i dagen enten det er ved kilder og bekker eller i kildepåvirket skog eller våtmark.

Utbredelse

Arten er utbredt i hele landet.

Forvekslingsarter

Sumplundmose er en karakteristisk art som skiller seg fra nærstående arter på de bleke hjørnecellegruppene som er skarpt avgrenset fra de andre bladcellene.