Her finner du Artsdatabankens karttjenester

Artskart

Her kan du se hvor i landet arter er observert. Kartet viser ikke nødvendigvis utbredelsen til en art, men hvor en art er blitt registrert. Mange arter er lite kartlagt, eller kan ha forsvunnet fra lokaliteter der de tidligere er observert. Det er mulig å abonnere på varsel om nye observasjoner av arter eller for områder av spesiell interesse. Artskart er et samarbeid med GBIF Norge, og formidler stedfestet artsinformasjon fra flere dataeiere.

NiN-kart

Her kan du se hvor i landet ulike naturtyper er registrert. Du finner også heldekkende informasjon om landskapstyper i Norge. Informasjonen som presenteres i dette kartet er basert på Artsdatabankens system for å beskrive natur; «Natur i Norge». I NiN-kart finner du informasjon som er gjort åpent tilgjengelig, og mengden informasjon vil øke i tråd med at flere dataeiere deler sine data.

 

Økologisk grunnkart

Lanseres 3. desember!
 
I portalen får du oversikt over alle kartlagene som inngår i "økologiske grunnkart". Kartlagene viser stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap, og miljøvariablene som påvirker disse. Dette er relevant når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet.