Storstylte er en relativt stor levermose knyttet til fuktige myr og skogsområder i lavlandet. Den kjennes på sine gulgrønne skudd med lange flageller.

Storstylte Bazzania trilobata sammen med rødmuslingmose Mylia taylori.

Kjennetegn

Plantene er 3–20 cm lange, grønne til gulgrønne. Skuddene er tiltrykte med overliggende blader og er sparsomt forgreinet, men har flageller. Bladene er asymmetriske, skråstilte til nesten langsstilte, med helrandet kant og med 2–3 tenner i spissen. Bladcellene har jevnt fortykka cellevegger uten tydelige trigoner. Bukbladene er korte og brede med uregelmessig kant. Bladcellene har 2–4 oljelegemer.

Arten er særbu. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner, men sporofytter er svært sjeldne. Sporene er 12–16 µm. Grokorn er ikke kjent, men lett avfallende «skjøre» blader kan forekomme.

Stengelblad

Bukblad

Økologi

Storstylte vokser krypende til opprett i løse tuer på bakken, på steinblokker, eller som enkeltskudd blant andre moser.

Utbredelse

Storstylte er relativt vanlig, men er først og fremst en lavlandsart. Den er kjent nord til Nordland og mangler på Svalbard. Den forekommer mer sjelden i kontinentale deler av landet.

Forvekslingsarter

Storstylte kan bare forveksles med småstylte, men storstylte har mye bredere skudd.