Artsobservasjoner, vår populære rapporteringstjeneste for arter, har nådd en ny milepæl. Nylig fikk et eksemplar av fuglearten rugde æren av å bli observasjon nummer 20 millioner!

En rugde Scolopax rusticola ble rapportert inn til Artsobservasjoner som rapport nummer 20 millioner i systemet. Observasjonen ble gjort av Asgeir Larsen (innfelt), her avbildet i selskap med en havhest Fulmarus glacialis.

Artsobservasjoner har over 10 000 aktive brukere som daglig rapporterer et stort antall funn og observasjoner av arter fra det ganske land. Torsdag 10. januar ble observasjon nummer 20 millioner rapportert inn i systemet. Det var en rugde fra Østfold. Observasjonen ble gjort på Thorsø ved Fredrikstad av Asgeir Larsen fra Gamle Fredrikstad.

Dedikert fuglekikker

I Artsobservasjoner figurerer Larsen med over 15 000 observasjoner av 348 ulike arter.

-Jeg har hatt interesse for fugler i mange år, og har tidligere vært aktiv med ringmerking av fugler ved Akerøya ornitologiske stasjon i Østfold, sier Larsen når vi ringer for å gratulere ham med observasjon nr. 20 millioner.

-Tidligere har jeg også vært med på fugletellinger i regi av Norsk institutt for naturforskning, var heldig å fikk en tur på østkysten av Svalbard for Polarinstituttet og en større sjøfuglregistrering for miljøvernavdelingen i Østfold. Men dette er hobby og ikke jobb, understreker Larsen.

Han innrømmer imidlertid at fuglekikkingen til tider kan ta litt overhånd, og gå ut over andre ting.

Har brukt tjenesten siden 2008

Larsen har brukt Artsobservasjoner siden tjenesten ble startet opp i 2008.

- For meg er Artsobservasjoner et nyttig verktøy der jeg har full kontroll på hva jeg har observert, hvor og når, og der jeg også kan følge med på hva andre har observert. En viktig årsak til at tjenesten er så nyttig er den fantastisk gode søkefunksjonaliteten som gjør det lett å få oversikt. Jeg har også stor glede av alle bildene som lastes opp til Artsobservasjoner, sier han.

Asgeir rapporterer likevel ikke alle fuglearter han ser når han er ute, men det han finner mest interessant. Unntaket er noen lokaliteter han har fulgt over lang tid. På disse registrerer han alle arter, slik at det blir mulig å finne eventuelle endringer over tid.

Noen av funnene Asgeir Larsen har rapportert er gjort helt tilbake til 1980.

 - Også når det gjelder historiske data er det sånn at det er det mest interessante jeg har valgt å rapportere i Artsobservasjoner. Dette er data som jeg har vurdert til å være av interesse for sjeldenhetskomiteen i Norsk ornitologisk forening, eller også nyttige for forskning, sier han.

Ikke bare fugleobservasjoner

De aller fleste av Larsens rapporter i Artsobservasjoner er av fugler. Han har imidlertid også rapportert inn fisker, karplanter og sommerfugler.

- Det hører til sjeldenhetene at jeg rapporterer noe annet enn fugl. Men det er klart at kommer jeg over en spesielt sjelden art fra en annen gruppe, så rapporterer jeg også det. Som da jeg fant en månefisk i fjorden, eller den gangen jeg kom over en gul hornvalmue. Men det er fugler som er hovedinteressen og det er denne gruppen jeg kan, avslutter Asgeir Larsen.

Artsdatabanken gleder seg stort over det høye antallet rapporter vi nå har i Artsobservasjoner, og gratulerer den dyktige, og kanskje litt heldige rapportøren. Han får en påskjønnelse i form av overraskelser i postkassa.