Antall naturtyper som er truet eller nær truet, fordelt på fylke/område
Fylke/område Antall truet/nær truet
Østfold 51
Oslo/Akershus 50
Hedmark 61
Oppland 64
Buskerud 66
Vestfold 50
Telemark 67
Aust-Agder 56
Vest-Agder 54
Rogaland 65
Hordaland 73
Sogn-og Fjordane 71
Møre og Romsdal 73
Trøndelag 76
Nordland 72
Troms 56
Finnmark 56
Svalbard med sjøområder 25