kategorier rln 2018

Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Kategoriene gått tapt CO, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD utgjør rødlistekategoriene. Intakt LC er naturtyper der reduksjon i areal eller grad av forringelse er under terskelverdiene for rødlisting.

Filliste