Vi tar nå i mot søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Utlysningen skjer i regi av Artsprosjektet.

Kartleggingen av arter som skjer gjennom Artsprosjektet, bidrar til å bygge opp en stadig bedre kunnskap om og kompetanse på artsmangfoldet i Norge. Kunnskapen er viktig for alle som skal forvalte norsk natur. I samarbeid med Norwegian Barcode of Life bidrar også dette arbeidet til å bygge et referansebibliotek med DNA-strekkoder for arter i Norge.

Vi åpner nå for søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente grupper av eukaryote, flercellete arter. Søknadene skal omfatte norske arealer på den nordlige halvkule. De vil bli vurdert etter faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen og føringer og krav i denne. Egenfinansiert innsats må inkluderes, og denne vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden.

Total budsjettramme for utlysningen er kr 15 millioner. Maksimalt støttebeløp per søknad er kr 3,5 millioner. Prosjekter kan tidligst starte 1. juni 2019. Prosjektperioden er oppad begrenset til tre år. Sluttdato for prosjekter er senest 1. oktober 2022 (se utlysningsteksten for mer informasjon).

Søknadsfrist er utløpt. Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet medio mai 2019, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

For å opprette, redigere og sende søknad gå til:

Søknadsskjema – tilskudd til kartlegging

 

Kontaktperson

Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken
Telefon: 477 53 714
​E-post: stine.markussen@artsdatabanken.no