Artsdatabanken skal snart lansere en ny utgave av Norsk rødliste for naturtyper. Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige rødlistevurderingene av marine gruntvannstyper.

Innsynet i marine gruntvannstyper vil foregå fra 12. til 26. november. Hensikten med innsynet er å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene. Vi ønsker innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap om marine gruntvannvstyper som blir vurdert for Rødlista.

Norsk rødliste for naturtyper lanseres 21. november. Rødlistevurderingene av marine gruntvannstyper vil da fortsatt være foreløpige. De endelige vurderingene av marine gruntvannvstyper vil være klare 3. desember.

Her finner du de foreløpige vurderingene - frist for innspill er 26. november

Innsynet er nå lukket

Om vurderingene

Rødlistevurderingene er gjort av ni ekspertkomitéer som til sammen har 35 eksperter. Kategoriene og kriteriene som benyttes er utarbeidet av IUCN (Den internasjonale naturvernunionen).
Ekspertkomiteer – Rødlista for naturtyper 2018
Kategorier og kriterier

Natur i Norge (NiN 2.0) danner grunnlag for fastsetting av vurderingsenheter etter et sett kriterier utarbeidet av Artsdatabanken, i samråd med professor Rune Halvorsen, NHM.
Kriterier for fastsetting av vurderingsenheter

 

Kontaktperson

Snorre Henriksen, Artsdatabanken
Mob: 909 90 097
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no