Vurderingene av naturtyper omfatter norske arealer på den nordlige halvkule. Det utføres egne vurderinger for Svalbard.

Norge defineres i denne sammenheng som følgende areal:

  • Fastlands-Norge: fastlandet samt nærliggende øyer
  • havområdene rundt Norges fastland: Norges territorialfarvann, dvs. sjøområdene innenfor territorialgrensen, og norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil
  • Svalbard: Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen
  • fiskevernsonen rundt Svalbard på 200 nautiske mil
  • Jan Mayen 
  • fiskevernsonen rundt Jan Mayen på 200 nautiske mil

For Svalbard er det gjort egene vurderinger for alle typer som tilhører natursystem (unntatt dyphav), mens det for landform ikke er gjort separate vurderinger for Svalbard. Det er ikke gjort vurderinger for ferskvann på Svalbard.