Vurderingane av naturtypar omfattar norske areal på den nordlege halvkula. Det blir utført eigne vurderingar for Svalbard.

Noreg blir i denne samanhengen definert som følgjande areal:

  • Fastlands-Noreg: fastlandet samt nærliggjande øyer
  • havområda rundt Noreg sitt fastland: Noreg sitt territorialfarvatn, dvs. sjøområda innanfor territorialgrensa og norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil
  • Svalbard: Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen
  • fiskevernsona rundt Svalbard på 200 nautiske mil
  • Jan Mayen
  • fiskevernsona rundt Jan Mayen på 200 nautiske mil

For Svalbard er det gjort eigne vurderingar for alle typar som høyrer til natursystem (unnateke djuphav), mens det for landform ikkje er gjort separate vurderingar for Svalbard. Det er ikkje gjort vurderingar for ferskvatn på Svalbard.