Skal du ut i naturen i sommer? Nå kan du rapportere arter du finner direkte fra mobil eller nettbrett, og du kan stedfeste funnene med enhetens GPS-system.

Artdatabanken lanserer nå en mobilvennlig utgave av rapporteringssystemet Artsobservasjoner. Heretter kan du rapportere funn «i farta» via mobile enheter.

Med den mobilvennlige utgaven kan du fylle inn informasjon, dokumentere funnene ved å ta øyeblikksbilder på enheten og stedfeste funnet via GPS. Du kan også søke opp egne og andres funn i nærheten av der du er.

Alt du trenger er nettilgang og en nyere mobil enhet med operativsystem fra Apple eller Android.  

-Målet er å få enda flere til å rapportere. Vi ønsker å nå brukere som ennå ikke har oppdaget Artsobservasjoner, og brukere som har følt at brukerterskelen for fullversjonen er for høy, sier Toril Loennechen Moen, prosjektleder for Artsobservasjoner i Artsdatabanken.
 

Et supplement til fullversjonen

Den mobilvennlige løsningen er en alternativ rapporteringsmulighet, og den utgjør et supplement til fullversjonen. Den første versjonen av mobilløsningen er altså ikke ment som en fullverdig erstatning av alle rapporteringsmuligheter.

-Du kan veksle mellom å bruke mobilvennlig rapportering og fullversjonen, blant annet for å komme med mer utfyllende informasjon om funn som du har rapportert ute i naturen, sier Loennechen Moen.
 

Slik kommer du i gang

Dersom du går inn på Artsobservasjoner fra mobil eller nettbrett, så blir du videresendt automatisk til mobilvennlig versjon – hvis du ønsker dette. Du logger deg på mobil-applikasjonen med din eksisterende brukerkonto fra Artsobservasjoner. Du kan også nå mobilløsningen direkte ved å gå til mobil.artsobservasjoner.no.

-Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med brukerstøtte hvis de har spørsmål eller står fast, sier Loennechen Moen.

Adressen til brukerstøtte er: support@artsobservasjoner.no

Nå kan du rapportere funn av storstorkenebb Geranium sylvaticum og andre arter via mobilen.

Om Artsobservasjoner.no

  • Artsobservasjoner.no er en rapporteringsløsning for arter. Den blir utviklet og drevet av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.
  • Løsningen inneholder snart 19 millioner artsfunn, fordelt på alle artsgrupper.
  • Data fra løsningen brukes daglig i forvaltning og forskning, formidlet gjennom tjenesten Artskart.
  • De fleste rapportører er frivillige som bidrar til å øke kunnskapen om artsmangfoldet i Norge.
  • Sabima, paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, og Norsk Ornitologisk Forening er sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å drifte og videreutvikle Artsobservasjoner. 
  • Adresse: artsobservasjoner.no