Risikovurderinga omfatter norske arealer på den nordlige halvkule. Det utføres egne vurderinger for Svalbard.

Norge defineres i denne sammenheng som følgende areal:

  • Fastlands-Norge: fastlandet samt nærliggende øyer
  • havområdene rundt Norges fastland: Norges territorialfarvann, dvs. sjøområdene innenfor territorialgrensen, og norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil
  • Svalbard: Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen
  • fiskevernsonen rundt Svalbard på 200 nautiske mil
  • Jan Mayen 
  • fiskesonen rundt Jan Mayen på 200 nautiske mil

I retningslinjene er Svalbard definert som et eget vurderingsområde, og følgende avgrensning gjelder:

En art skal risikovurderes som fremmed bare hvis den under sin introduksjon krysser landegrenser eller grensa for norsk økonomisk sone. Dette innebærer at en art som er stedegen på Fastlands-Norge, men som introduseres til Svalbard, regnes som fremmed på Svalbard – og motsatt.