Antall arter i hver risikokategori

FAB2018 - antall arter i hver risikokategori
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Antall arter som utgjør ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI eller svært høy risiko SE i Fastlands-Norge med havområder.

Filliste