Ekspertgruppeleiarar_COVER

Utgiver
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Mange av ekspertane, og også representantar frå Artsdatabanken, var samla til oppstartmøte for arbeidet med Raudlista for naturtypar på Gardermoen i 2017.

Filliste