Ekspertgruppeledere_COVER

Utgiver
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Mange av ekspertene og representanter fra Artsdatabanken var samlet til oppstartmøte for Norsk rødliste for naturtyper 2018 på Gardermoen 30. november til 1. desember 2017.

Filliste