Foreløpig program

Dato: 5. og 6. juni 2018
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 21, Oslo
Arrangører: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Artsdatabanken

Dag 1

Konferansier: Vigdis Vandvik, VKM & UiB

09.00  Registrering og kaffe

10.00  Velkommen v/ direktørene Lars E. Hanssen (VKM) og Einar Hjorthol (Artsdatabanken)

10.10  Åpning v/ statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet

10.25  Åpningsforedrag v/ Professor Helen Roy, NERC Centre for Ecology & Hydrology, UK
          Alien species in a global perspective

11.00  Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018 v/Artsdatabanken

  • Hva skal til for å bli svartelistet?
  • Nye arter på Svartelista i 2018
  • Utenfor Svartelista i dag, men likevel en risiko?

11.30  Lunsj

12.30 Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018 v/Artsdatabanken

  • Ulik risiko rundt om i landet
  • Hjemlige arter, men fremmede i deler av Norge
  • Arter med ny kategori – hvordan forklare endringen?   

13.00 Risikovurderinger fra VKM - faglig uavhengige, på tvers av fagområder v/VKM

13.15 Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

  • Hva er risikoen ved å sette ut fremmede organismer?
    • Tamme ender i vill natur – er det så farlig, da? v/Eli Rueness, VKM & UiO
    • Fisk på ville veier – hva kan det føre til? v/Elisabeth Forsgren, NINA
       
  • Arter som banker på – dørstokkarter
    • Import av hobbydyr – varsko her? v/Anders Nilsen, VKM & UiO
    • Det er ingen grenser under vann – marine dørstokkarter v/Tone Falkenhaug, Havforskningsinstituttet

14.15  Beinstrekk

14.30  Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

  • Villsvin – gammel kjenning, ny risiko?
    • v/Hans Christian Pedersen, NINA
    • v/VKM
       
  • Plantesykdommer på vei inn i norsk natur v/Venche Talgø, NIBIO
  • Genforurensning – en trussel for hjemlige arter v/Hanne Hegre, FlowerPower
  • Fremmede arter i Arktis – klimaendringer åpner dører v/ Kristine Westergaard, NINA

15.25 Pause (m/drikke og frukt)

15.40 Kunnskap om fremmede arter – hvordan skaffe mer?

  • Datamangel – en utfordring for risikovurderinger v/Artsdatabanken     
  • Hvordan kan frivillige bidra med kunnskap? v/Christian Steel, SABIMA
  • Kartlegging av arter – fylker kan ta tak v/Paul Harald Pedersen, Fylkesmannen i Trøndelag 
  • DNA-innsamling – nytt og nyttig verktøy v/Frode Fossøy, NINA

16.25  Avslutning

16.30  Slutt

Etter programmet inviterer vi til tapas og mingling i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.