Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I løpet av 2018 tilbys blant annet disse kursene:

Lav og lavboende sopper i norske regnskoger 

5.-10. august, Steinkjer

Deltakere på dette kurset vil lære mer om ulike hovedgrupper av lav og lavboende sopper i norske boreale regnskoger gjennom en kombinasjon av undervisning i felt, lab og forelesninger. Kurset vil fokusere på artsidentifisering, metoder for kartlegging og DNA strekkoding.

ForBio course: Lichens and lichenicolous fungi in Norwegian rainforests

Påmeldingsfrist: Utløpt

Mobilisering av biodiversitetsdata ved bruk av GBIF- og BOLD-verktøy

14.-20.September, Lake Baikal, Russland

Dette kurset er organisert av the Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry Russian Academy of Sciences (SIPPB SB RAS), Universitetet i Bergen, ForBio, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Kurset vil blant annet fokusere på de ulike aspektene ved data mobilisering i forhold til GBIF-standarder, og prinsipper og rutiner i DNA-strekkoding.

ForBio course: Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools.

Påmeldingsfrist: Utløpt

Entomologi - innsamling, sortering og artsidentifikasjon

2.-9.September, Station Linné, Öland, Sverige

Dette kurset, som arrangeres i samarbeid med Svenska artprojektet, tar for seg flere aspekter av insektshåndtering i felt og i lab. Ulike metoder og teknikker blir presentert for innsamling, håndtering, sortering, identifisering og preparering av insekter. Kurset vil omhandle alle ulike insektgrupper, med mulighet til å fordype seg i noen av disse.

ForBio and STI course: Entomology hands-on: collecting, sorting and species ID

Påmeldingsfrist:1. juli 2018

Mykologi feltkurs

10.-14.September, Biologisk stasjon Drøbak

Universitetet i Oslo og ForBio tilbyr feltkurs innen mykologi som fokuserer på soppdiversiteten på Østlandet. Hovedmål for kurset er å 1) få kjennskap til soppdiversitet, fungistikk og systematikk og 2) lære å bruke litteratur, stereomikroskop og mikroskop for å identifisere sopp basert på mikro- og makroskopiske karakterer. Det vil også bli fokus på artenes økologi og fylogenetikk.

ForBio and UiO: Mycology field course

Påmeldingsfrist: 1. August 2018

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.