Den praktiske erfaringen med kartlegging av limnisk naturvariasjon etter NiN er svært begrenset. 

F1 Elvevannmasser. Glomma nær utløpet i Øyeren (Kusandvika, Fet, Akershus).

Den limniske delen av NiN gjennomgår for tiden en omfattende revidering gjennom det vitenskapelige rådet for NiN. Dette vil påvirke hvordan man avgrenser kartleggingsenheter og hvordan man tar i bruk beskrivelsessystemet i NiN i det limniske miljøet. En første versjon av en limnisk kartleggingsveileder basert på et revidert NiN limnisk som er under arbeid og forventes å komme ut i løpet av 2021.

Lite, svært grunt tjern med sterk kildevannstilførsel fra flere små oppkommer i kanten til høyre i bildet (og fra kildesig som ikke vises på bildet). Bunnen i tjernet hører til natursystem-hovedtypen L5 Ferskvannskildebunn. Hovin, Ullensaker, Akershus.