Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet. 

Aktuelt

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

15. mars 2022 NiN i ferskvann – Lansering av revidert typesystem Alle Åpent webinar tilgjengelig i etterkant YouTube Artsdatabanken
22.-23 mars 2022 Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging  Alle Åpent Oslo NHM, UiO
Vår 2022 BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta

Lukket

Opptak av teoridelen til kurset holdt våren 2021 ligger tilgjengelig her

Oslo (+ekskursjon) UiO
           

Tidligere NiN-kurs

NiN-kurset våren 2021 var et åpent webinar, og alle opptakene ligger på vår youtube-kanal.  

Her finner du opptakene

De fleste forelesningene på kurset våren 2022 hadde ingen store endringer fra året før, men noen var oppdaterte eller nye av året:

  • NiN for marint miljø
  • NiN for limnisk miljø
  • Kartlegging av limniske naturtyper
  • Terrestrisk kartlegging med NiN i Miljødirektoratet
  • Videreutvikling av NiN-systemet - prosjekter og NiN 3.0

Her finner du disse fem (power point-filer med lyd)


 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.