Her finner du en oppdatert oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet.

Aktuelt

Avlyst kurs vil formidles digitalt

Det planlagte NiN-kurset i Oslo 17. og 18. mars er avlyst som fysisk arrangement, men vil i tråd med retningslinjer fra UiO bli gjennomført digitalt. Lenker til foredragene legges ut på våre sider.

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

17. og 18. mars 2020

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging

Alle

Åpent

Oslo

NHM, UiO

Vår 2020

BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.