Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet. 

Aktuelt

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når   Kurs Målgruppe Åpent/lukket Hvor Arrangør
           
Vår 2023

BIOS4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs for studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta. Lukket. Opptak av teoridelen til kurset holdt våren 2021 ligger tilgjengelig her Oslo (+ekskursjon) Naturhistorisk museum, UiO
21.–23. mars 2023

2,5-dagers introduksjonskurs til NiN som system for kartlegging

Alle Åpent. Alle interesserte kan delta. Påmelding før 15. mars her. Maks 250 deltagere. Oslo Naturhistorisk museum, UiO
           

Tidligere NiN-kurs

Introduksjonskurset til NiN våren 2021 var et åpent webinar, og alle opptakene ligger på vår youtube-kanal.  

Her finner du opptakene

De fleste forelesningene på kurset våren 2022 hadde ingen store endringer fra året før, men noen var oppdaterte eller nye av året:

  • NiN for marint miljø
  • NiN for limnisk miljø
  • Kartlegging av limniske naturtyper
  • Terrestrisk kartlegging med NiN i Miljødirektoratet
  • Videreutvikling av NiN-systemet - prosjekter og NiN 3.0

Her finner du disse fem (power point-filer med lyd)


 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.