Leddorm_Lokeslottet

Caulleriella Chamberlin, 1919
Opphav
Nataliya Budaeva
Utgiver
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

SEM bilde av en leddorm i slekten Caulleriella fra dyphavet rundt det hydrotermale feltet Lokes slott.

Filliste